Medzinárodný deň lesov

Medzinárodný deň lesov 21. marec vznikol na 23. Valnom zhromaždení Európskej poľnohospodárskej konfederácii a je iniciovaný od roku 1971 Organizáciou Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo. Tento deň sa slávi pri príležitosti jesennej rovnodennosti na južnej pologuli a jarnej rovnodennosti na severnej pologuli. Cieľom je vytvorenie povedomia o význame, prínose a hodnotách lesov.

Lesy tvoria elementárnu úlohu pre životné prostredie na Zemi. Sú nenahraditeľné, a preto si ich musíme chrániť. Aj my v škole sme si pripomenuli tento deň rôznymi vzdelávacími aktivitami aktivitami.