Návšteva knižnice v Hnúšti

Marec je mesiac knihy. Preto sme navštívili knižnicu v Hnúšti. Pani v knižnici nám ukázala prezentáciu, ako vzniklo prvé písmo. Pravekí ľudia písali na stenu krvou. Niekedy sa dorozumievali aj pomocou uzlíkov. Videli sme Braillovo písmo.  Mali tam detské knihy aj knihy pre dospelých. Knihy mali uložené podľa abecedy. Mali tam aj štyri počítače, na ktoré sa deti chodia učiť. Niektorí z nás si pozerali aj knihy. Mali tam 5000 tisíc kníh. Dozvedeli sme sa, že najväčšia kniha váži 75 kg. Volá sa Diablova kniha. Teraz je uložená vo Švédsku.

Miroslava Cibuľová