Medzinárodný deň boja za odstránenie rasovej diskriminácie

Ľudia sa od seba odlišujú. Je prirodzené, že každý z nás je iný, jedinečný, svojský. Napokon otázka rasy, pohlavia, či svetonázoru je už len jednou z ďalších stránok ľudskej bytosti a jej života, ktorou sa odlišuje, či približuje voči ostatným. Je dôležité, aby sa do boja proti diskriminácii zapojili mladí ľudia, len vtedy to môže byť efektívne. Tieto vážne témy môžeme buď ignorovať, alebo sa môžeme aktívne zaangažovať. Voľba je na nás, ale budúcnosť nie je len o nás samých. Preto sme sa rozhodli, že aj my si pripomenieme tento významný deň.
Máme možnosť ukázať, že diskriminácia nám nie je  ľahostajná. Ako? Rôznymi aktivitami týkajúce sa diskriminácie, rasám, rasizmu. Žiaci počúvali, kreslili, písali, aktívne sa zapájali do všetkých aktivít. V závere si žiaci pozreli film „Impérium“, kde mladý vzdelaný idealista, ktorý sa rozhodol nastúpiť do FBI ako analytik, aby bojoval proti zahraničným teroristom.