Deň ľudských práv

Problematika ľudských práv, ich ochrany a podpory sa nejakým spôsobom dotýka každého z nás. Preto si aj my na škole pravidelne pripomíname, že všetci sme sa narodili slobodní a rovnocenní, ľudské …

Červené stužky

Ako po iné roky aj tento rok sa naša škola zapojila do šestnásteho ročníka kampane Červené stužky. Našim cieľom je prostredníctvom aktivít kampane naučiť našich žiakov zaujať ten správny postoj …