Ponožková výzva

21. marec je Svetový deň Downovho syndrómu. Tento deň nie je vybraný náhodou. Je symbolom zhluku 3 chromozómov na 21. chromozómovom páre, ktoré spôsobujú Downov syndróm. Od roku 2006 si …

Medzinárodný deň lesov

Medzinárodný deň lesov 21. marec vznikol na 23. Valnom zhromaždení Európskej poľnohospodárskej konfederácii a je iniciovaný od roku 1971 Organizáciou Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo. Tento deň sa slávi pri …