Tanečný maratón

Tanec sú opakované rytmické pohyby,konané jednou,alebo viacerými osobami za sprievodu hudby. Rozvíja koordináciu pohybov, kontrolu tela a estetické cítenie. Posilňuje telo a poskytuje radosť zo života. Cibrí spoločenské správanie.                  ( Zdroj Wikipédia …

Deň Zeme

V piatok sme si pripomenuli významný deň Deň Zeme (22. 4.), ktorý si každoročne pripomíname. Deň Zeme je ekologický sviatok, ktorý upozorňuje ľudí na dopad ničenia životného prostredia. Mali by …

Deň Rómov

8. apríl 1990 – deň, odkedy si každý rok pripomíname Medzinárodný deň Rómov. Pripomíname si význam, bohatosť a históriu ich kultúry. Pri tejto príležitosti sa konajú rôzne kultúrne podujatia. Ich cieľom …

Beseda s preventistkou

Dňa 19. apríla sa v našej škole uskutočnila beseda s pani kpt. Mgr Lenkou Lásovou, ktorá do našej školy zavítala v tomto školskom roku už tretíkrát. Žiakom vysvetlila problematiku Bezpečne na internete a …

Svetový deň zdravia

Dňa 7.4.2023 sme si pripomenuli Svetový deň zdravia. Našim cieľom bolo zrealizovať so žiakmi pohybové aktivity na vonkajších športoviskách alebo v prírode. Keďže tento deň pripadol na veľkonočné prázdniny, so žiakmi …

Svetový deň vtáctva

1. apríl ako Svetový deň vtáctva. História tohto dňa siaha až do čias rakúsko-uhorskej monarchie, kedy po prvýkrát v roku 1900 slovenský prírodovedec Oto Herman zasvätil prvý apríl vtákom. Je to …