Svetový deň bez tabaku

31. mája 2023 sme si so žiakmi našej školy pripomenuli Svetový deň bez tabaku. Porozprávali sme sa o škodlivosti fajčenia, negatívnom vplyve na ľudský organizmus a o rôznych rizikách, ktoré fajčenie spôsobuje. Žiaci …

Deň Afriky

Na našej škole si už tradične každý rok pripomíname Deň Afriky rôznymi zaujímavými aktivitami. Tento rok sme si pre žiakov pripravili aktivity na tému: Deti a ich hračky – S čím sa …

Deň rodiny

Rodina je základom šťastia, pokoja a spokojnosti všetkých detí sveta, aj tých, ktorí navštevujú našu školu. Dieťa v  každom veku potrebuje rodinu. Rodina vytvára nenahraditeľnú a nezastupiteľnú citovú oporu a zázemie. Základ a centrum …

Športová olympiáda

V rámci Svetového dňa Pohybom ku zdraviu sme v našej škole usporiadali naozajstnú športovú olympiádu. Všetky deti súťažili v štyroch športových disciplínach – beh na 60 metrov, skok do diaľky, hod kriketovou loptičkou/granátom …

Deň Slnka

Kam nechodí Slnko, tam chodí lekár.(Slovenské príslovie) V stredu 3. mája sme si pripomenuli Medzinárodný deň Slnka. Vyhlasuje ho UNEP – United Nations Environment Programme (Environmentálny program, spojených národov). Slnko je naša najbližšia hviezda, ktorá svojím žiarením vytvára …