Svetový deň bez tabaku

31. mája 2023 sme si so žiakmi našej školy pripomenuli Svetový deň bez tabaku. Porozprávali sme sa o škodlivosti fajčenia, negatívnom vplyve na ľudský organizmus a o rôznych rizikách, ktoré fajčenie spôsobuje. Žiaci …