Deň Slnka

Kam nechodí Slnko, tam chodí lekár.(Slovenské príslovie) V stredu 3. mája sme si pripomenuli Medzinárodný deň Slnka. Vyhlasuje ho UNEP – United Nations Environment Programme (Environmentálny program, spojených národov). Slnko je naša najbližšia hviezda, ktorá svojím žiarením vytvára …