Deň rodiny

Rodina je základom šťastia, pokoja a spokojnosti všetkých detí sveta, aj tých, ktorí navštevujú našu školu. Dieťa v  každom veku potrebuje rodinu. Rodina vytvára nenahraditeľnú a nezastupiteľnú citovú oporu a zázemie. Základ a centrum …