Hovorme o jedle

      V dňoch od 10. do 14. októbra 2016 sa naša škola zapojila do celoslovenskej súťažno-vzdelávacej aktivity  „Hovorme o jedle“. Cieľom súťaže bolo vyvolávať a podporovať spoluprácu a …

Október v ŠKD

V ŠKD plánujeme deťom aktivity, ktoré sú pre ne zaujímavé, poučné a predovšetkým podporujú u nich tvorivosť a záujem zapájať sa do spoločných a individuálnych akcií.  Úzko spolupracujeme navzájom si …

ČAROVNÁ CERUZKA

Dňa 11. októbra 2016 sa dvaja žiaci našej školy zúčastnili 9. ročníka  výtvarnej súťaže s názvom „Čarovná ceruzka“, ktorá sa uskutočnila v Rimavskej Seči. Hlavnou témou súťaže bol „Najkrajší kohút“. O …

Deň starých rodičov

Október je už tradične známy ako mesiac úcty k starším. No málokto však vie, že druhú októbrovú nedeľu slávime Deň starých rodičov. Aj my sme si pripomenuli tento deň s láskou a úctou …

Svetový deň úsmevu

Na prvý októbrový piatok  pripadá Svetový deň úsmevu. Je to deň, keď si pripomíname, že úsmev človeka pozitívne ovplyvňuje. Celý deň sme sa hrali a vyrábali zaujímavé veci z prírodných materiálov s úsmevom …

CINEAMA – Film/Video

Cigánsky tanec a Rýchlo a zbesilo 7, to boli témy  našich žiakov pre tohtoročnú tvorbu amatérskej nezávislej filmovej a video tvorby CINEAMA, ktorú organizuje Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote. Deti kreslili, fotili a …

ENVIROVYCHÁDZKA

V tento pekný slnečný deň sme sa v našej škole venovali envirotémam a vyrábali sme si čo najkrajších šarkanov . Samozrejme sme medzi sebou súťažili o najkrajšieho a najlepšie lietajúceho …