Deň mlieka v našej škole

V stredu 30. septembra sme si aj v našej skole pripomenuli Svetový deň mlieka v školách.  Keďže je mlieko bielej farby, aj tento deň sa niesol v jej znamení. Žiaci aj …

MOJE SRDCE, TVOJE SRDCE

„MOJE SRDCE, TVOJE SRDCE“ – heslo Svetového dňa srdca, ktorý sme si u nás v škole pripomenuli niekoľkými aktivitami. Najskôr sme besedovali o tom, čo to vlastne srdce je, ako …

Európsky týždeň športu

Európsky týždeň športu sa koná každoročne od 23.9. – 30.9. Nabáda ľudí k zdravšiemu  a aktívnejšiemu životnému štýlu. Je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej …

Prišla k nám pani Jeseň

Ani tento rok nás pani Jeseň neobišla. Prešla sa po okolitých lesoch a stromom darovala šaty krásnych teplých farieb, žltej a oranžovej. Záhradkárom dala signál, že je tu ten správny čas …

Príroda a my

Pekné slnečné popoludnie sme s deťmi z ŠKD využili na pobyt v prírode. Ešte pred tým, v rámci prírodovedno-environmentálnej oblasti, sme si zopakovali vedomosti o živej a  neživej prírode. Využili sme pri tom metódu pojmových …

Envirovychádzka

Slnečný piatok 11. 9. sme využili environmentálne. Od rána sme sa na vyučovaní rozprávali o dôležitosti ochrany životného prostredia a aj prírody, ako máme chrániť prírodu a neznečisťovať ju. Počas diskusie sme si …

Deň obetí holokaustu a rasového násilia

V histórii je veľa udalostí, na ktoré nesmieme  zabudnúť. Priniesli veľa utrpenia, bolesti a smútku. Jednou z nich je aj holokaust. Deň obetí holokaustu a rasovo motivovaného násilia si pripomíname 9. septembra, ktorý odkazuje …