Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti

Sprava_o_vychovno_vzdelavacej_cinnosti_jej_vysledkoch_a_podmienkach_v_skolskom_roku_2022-2023-1

Správa_o_výchovno_vzdelávacej_činnosti_jej_výsledkoch_a_podmienkach_v_školskom_roku_2021-2022

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2018-2019

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2017-2018

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2016-2017 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2015-2016

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2014/2015

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2013/2014

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2012/2013

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2011/2012

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2010/2011

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2009/2010

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2008/2009

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2007/2008